SŁOWNIK POJĘĆ INTERNETOWYCH

Agencja reklamowa

to firma zajmująca się kreowaniem wizerunku w mediach. Media można podzielić na tradycyjne nośniki papierowe, przestrzeń publiczną (billboardy), TV oraz coraz częściej interaktywne agencje reklamowe ds. wizerunku w sieci Internet. Firma może zajmować się poprawą postrzegania klienta w sieci, ale może to być też wyspecjalizowana agencja do tworzenia stron internetowych. Na rynku jest wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym o różnym zasięgu. Jednak większość z nich w sekcji projektowania witryn korzysta z outsourcingu zlecając kreację witryny www wyspecjalizowanym firmą projektowym zatrabiając na pośrednictwie tej usługi.Stąd też lepiej jest zamawiać projekt strony www bezpośrednio u zespołu informatycznego niż poprzez drogich pośredników jakimi są agencje reklamowe.
AJAX

(Asynchronous JavaScript and XML) - asynchroniczny JavaScript i XML; termin określający "nowe" podejście do wykorzystania dotychczasowych technologii razem, włączając w to: HTML lub XHTML.

Gdy technologie te zostaną wykorzystane razem w ramach modelu AJAX, aplikacje sieciowe są w stanie dokonywać szybkich, przyrostowych aktualizacji w interfejsie użytkownika bez potrzeby przeładowywania całej strony przeglądarki. To sprawia, że aplikacja wydaje się szybsza i lepiej reaguje na akcje użytkownika.

Technologia AJAX daje możliwości projektowanie stron internetowych zawierających dynamiczne elementy witryny www, których odświeżanie poprzez zmianę zawartości nie wymaga przeładowania wyświetlanej strony.
Algorytm

(ang. algorithm) - jednoznacznie sformułowany sposób postępowania, który w skończonej liczbie kroków umożliwia rozwiązanie zadania określonej klasy. Zakodowany w wybranym języku programowania zamienia się w program komputerowy.
Autoryzacja poczty

inaczej nazywana autoryzacją SMTP - jest usługą zapobiegającą podszywaniu się nadawcy pod dowolny wybrany adres e-mail w danej domenie internetowej. Włączona autoryzacja zapewnia większe bezpieczeństwo twojego konta pocztowego. Dzięki autoryzacji SMTP odbiorca listu wysłanego z twojego konta ma gwarancję, że nikt nie podszył się pod ciebie (twój adres e-mail). Autoryzacja zapewnia, że list posiadający w nagłówku twój adres e-mail rzeczywiście został wysłany z twojego konta przez serwer twojego konta hostingowego.
Backup

czyli kopia zapasowa to zapis danych w bezpieczne miejsce zazwyczaj inne niż dane źródłowe oraz w bezpiecznym formacie łatwym do archiwizacji danych. Istnieje wiele możliwości archiwizacji danych, poprzez dawniej stosowane streamery poprzez wysoko pojemne płyty typu Blu-ray. Aktualnie ze względu na ceny nośników HDD powszechnie stosuje się zapis na dyskach twardych. Inną metodą na zabezpieczanie danych jest redundancja urządzeń i nośników.
Baza danych

(ang. database) - mechanizm przechowywania danych. Składa się z danych oraz oprogramowania wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program lub zestaw takich programów nazywany jest " Systemem zarządzania bazą danych " - z angielskiego Database management system.
CMS

(ang. Content Management System) - jest to aplikacja internetowa (oprogramowanie) pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą modyfikację i rozbudowę przez personel nietechniczny o niskim stopnu wiedzy informatycznej. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
Css

kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Ma za zadanie oddzielić treść od prezentacji wizualnej witryny pozostawiając czytelny kod HTML.
DNS

(ang. Domain Name System) czyli System Nazw Domenowych którego zadaniem jest tłumaczenie nazw domenowych (nazywanych potocznie adresami www, np. webszok.net) na adresy IP (np 127.100.111.255), które są przyporządkowane do komputerów i innych urządzeń w sieci internet. System domen ma budowę hierarchiczną.

W systemie DNS, każda domena jest przedstawiona w postaci rekordów (tzw. rekordów DNS). Każdy z nich ma przyporządkowaną określoną nazwę oraz przeznaczenie. I tak:
Dokument serwer

(rozwiązanie autorskie – webszok.net, Dokument serwer™) Rozwiązywanie umożliwiające przechowywanie, załadunek, pobieranie i udostępnianie wielu plików publicznych lub wewnątrz-korporacyjnych bez użycia skomplikowanych protokołów sieciowych (np. FTP).

Dokument serwer to aplikacja webowa wykorzystująca przeglądarkę internetową i interfejs użytkownika do przechowywania dokumentów firmowych będących w obiegu pomiędzy oddziałami firmy.
E-mail

to poczta elektroniczna będąca usługą pozwalającą na przesyłanie listów i załączników do listów w postaci plików poprzez sieć Internet. Listy przesyłane za pomocą predefiniowanych protokołów sieciowych, zgodnie z wyznaczonymi standardami muszą mieć określone parametry. I tak jest to adresat, nadawca, temat listu internetowego (e-maila) oraz kilka innych mniej znaczących informacji.

List będący plikiem testowym sformatowanym w określony sposób składa się z dwóch części. Nagłówka i właściwiej treści (body). Nagłówek zazwyczaj niewidoczny dla odbiorcy zawiera przesyłane informacje pomiędzy serwerami nadawcy i odbiorcy. SA to komunikaty o języku i kodowaniu listu oraz statusy i priorytety czy zadania potwierdzenia. W treści właściwej znajduje się tekst listu w formacie czystym bądź formatowanym do standardu HTML czyli ze znacznikami.
Forward

(ang. Przekierowanie) to usługa poczty internetowej najczęściej pomagająca na zmianie adresata poczty poprzez przekazanie dalej listu e-mail. Usługa forward włączana jest na stałe w panelu administracyjnym klienta hostingowego lub realizowana jest jednorazowa za pomocą klienta poczty lub oprogramowania webmail.
Freelancer

czyli wolny strzelec jest osobą zajmującą się tworzeniem stron internetowych dla agencji i firm z branży IT w sposób niezależny i na podstawie jednorazowego zlecenia. Frelancer nie pracuje stale nad jednym projektem w jednej firmie tylko bierze zlecenia w zależności od potrzeb zaprzyjaźnionych studiów projektowych www. Często jest to osoba tymczasowo wzmacniająca ekipę tworzącą jakiś większy projekt. Wolni strzelcy często prezentują wysoki poziom umiejętności poparty wieloma projektami stron i szerokim spektrum doświadczenia zawodowego.
FTP

(ang. File Transfer Protocol) Protokół Transmisji Plików typu klient-serwer. Umożliwia obustronne przesyłanie plików (z i na serwer) poprzez protokół TCP/IP. FTP może działać w dwóch trybach czyli pasywnym i aktywnym. W zależności od tego w jakim jest aktualnie jest trybie używa innych portów sieciowych do komunikacji.
Grafika wektorowa

jest to obraz rysowany za pomocą prostych lub łuków. Niegdyś powstawał tak obraz na ploterach kreślących. Doniedawna wykorzystywane monitory CRT kreśliły obraz w analogiczny sposób jak oscyloskopy. W tym przypadku nazwa może być nieco myląca, ponieważ obrazy mogą składać się nie tylko z wektorów (odcinków, prostych), ale również z innych figur geometrycznych.

Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur parametry, np. dla okręgu będzie to środek oraz promień, dla odcinka współrzędne punktów końcowych, a dla krzywych parametrycznych współrzędne punktów kontrolnych. Program, jeśli musi narysować obraz na urządzeniu, wygeneruje obraz tych figur - bardzo ważna zaleta tej reprezentacji to możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez straty jakości. Grafika wektorowa jest techniką poligraficzną i nie jest zbytnio przydatna w fotografii cyfrowej.
GIU

(ang. Graphical User Interface) Zobacz frazę: intefejs graficzny
Hosting

fizyczne umieszczenie strony internetowej klienta na serwerze webowym, posiadającym stały dostęp do sieci Internet poprzez profesjonalne łącza i infrastrukturę datacenter (centrum serwerowe) zlokalizowane w Polsce wyposażone w systemy podtrzymywania mocy i monitoring techniczny oraz ochronę obiektu 24/h. Parametry takiej usługi są kluczowe dla szybkości i czasu w jakim strony www klientów będą działały w sieci Internet.
Interfejs graficzny

(ang. Interface, lub GUI) Jest to pewne sprecyzowanie sposobu prezentacji danej informacji na stronie internetowej przez przeglądarkę internetową wraz z interakcją użytkownika komputera. Interfejs jest łącznikiem pomiędzy końcowym odbiorcą oprogramowania a warstwą programistyczną. Ma za zadanie zbanalizować usługę aplikacji - na przykład CMS, Webmail lub inne - do wyboru poszczególnych zaplanowanych wcześniej opcji bez dopuszczania do kodu aplikacji webowej napisanej w dowolnym jeżyku np. Php, JAVA, czy ActionScript.
jQuery

to lekka programistyczna biblioteka dla JavaScript języka skryptowego często blednie utożsamianego z JAVA. Gotowy framework (tak jest często nazywamy takie gotowe rozwiązanie programistyczne) ułatwia współdziałanie JavaScript oraz XHTML. Obecnie framework jQuery wspierany jest przez Google.
Klient FTP

Program rezydentny u klienta końcowego mający za zadanie komunikację komputera stacjonarnego z serwerem sieciowo-plikowym. Służy w przeciwieństwie od przeglądarki internetowej do aktywnego korzystanie z zasobów poprzez umieszczanie ich za pomocą protokołu FTP (patrz FTP). Często wymaga autoryzacji poprzez logowanie.
Login

jest to nazwa użytkowania często stosowana w systemach UNIX`owych. Nazwa jest unikalna i służy do zalogowania się w systemie bądź aplikacji internetowej. Ostatnimi czasy nazwa kojarzona jest niesłusznie z nazwą konta użytkownika a geneza tego terminu jest całkiem inna. Oznacza podłączenie się do komputera z terminala lub przez okno przeglądarki internetowej. Właściwy login (długi i skomplikowany) wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo procesu autoryzacji Logowanej aplikacji na przykład systemu zarządzania treścią – CMS, czy programu do obsługi poczty – webmaila.
Mapa strony

(ang. sitemap)jest narzędziem SEO do poprawnego indeksowania zawartych w treści strony internetowej odnośników: adresów www. Poprawny standard mapy strony został stworzony wspólnie przez największych dostawców wyszukiwarek internetowych. Jego konstrukcja opiera się na protokole XML i jest otwartym formatem. Firmy jednak niejednolicie traktują mechanizm wdrożenia mapy strony w serwisach. Niemniej jest to przydatne narzędzie do prawidłowego dostarczania zawartoście do indeksu wyszukiwarek takich jak Google czy Yahoo.
Newsletter

Newsletter – czyli biuletynem lub popularnie w Polsce nazwany subskrypcją. Jest to zamówiona i potwierdzona przez użytkownika korespondencja cykliczna docierająca na wskazany adres email lub wybrany kanał RSS. Najcześciej ma charakter tematyczny i dotyczy konkretnego zagadnienia. Newsletter zawsze jest formą dobrowolną a w jego stopce powinny znaleźć się informacje w jaki sposób wypisać się z korespondencji.Format newslettera to często rozbudowany HTML który odpowiednio formatowany ze zdjęciami i linkami skłania do dalszej lektury poprzez przejście na stronę źródłową. Obecnie wypierana jest forma poczty e mail na rzecz kanałów RSS ze względu na niechęć użytkowników do podawania prywatnych adresów poczty elektronicznej.
PDF

przenośny format dokumentu (ang. Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

Podstawowym zadaniem formatu PDF jest przenoszenie idealnie takich samych dokumentów pomiędzy różnymi platformami i systemami operacyjnymi. W zamyśle ma on zawsze dawać identyczny obraz wyjściowy po jego użyciu.
PEAR

jest gotowym frameworkiem do języka skryptowego Php. Został rozpoczęty w 1999 roku. W krótkim czasie dołączyło do niego wiele osób, które teraz tworzą społeczność zarządzającą projektem. Głównymi założeniami projektu było dostarczenie programistom Php zestawu otwartoźródłowych rozszerzeń i prostego systemu ich redystrybucji w postaci tzw. paczek. W przeszłości zaliczało się do tego również PECL, które obecnie jest już samodzielnym projektem.

Na PEAR (ang. PHP Extension and Application Repository) składa się wiele małych paczek, zawierających kod źródłowy lub binaria, specyficzne dla danego środowiska programistycznego. Każda z tych paczek jest osobnym projektem, prowadzonym przez grupę programistów, posiada własną dokumentację i zdefiniowane zależności między nią a innymi paczkami. Jest to obecnie bardzo sprawne narzędzie wspomagające tworzenie zaawansowanych stron internetowych, cechujących się dużą jakością stosowanego weń kodu źródłowego.
Php

(ang. PHP: Hypertext Preprocessor, pierwotnie Personal Home Pages) jest skryptowym językiem programowania służącym do dynamicznego generowania dokumentów (strony WWW, pliki stylów CSS, pliki XML) na sposób CGI (po stronie serwera). PHP jest udostępniony publicznie na bazie open source.
PHP współpracuje z wieloma serwerami baz danych w większości opartych na SQLu. Jako źródło danych może wykorzystywać też pliki tekstowe oraz pliki XML.
Portfolio

to teczka (także w sensie dosłownym) z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych realizacji, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.
Presell Pages

serwis internetowy o wyselekcjonowanej i starannie moderowanej treści, mający za zadanie wspomaganie pozycjonowania witryn poprzez efekt SEO dopalacza. Pomysł powstał wychodząc z założenia ze Google skutecznie pozycjonuje jedynie witryny, które posiadają linki na innych wartościowych stronach. Należy zatem stworzyć sztucznie takie wartościowe strony jeśli takowych nie ma. Takie strony powszechnie nazywane są zapleczem, A najbardziej wartościowym elementem zaplecza są Presell Pages czyli serwisy z dużą ilością unikalnego teksu często w tematyce zbliżonej do pozycjonowanej strony.
Przestrzeń

jest to ilość danych mogących pomieścić się w określonym nośniku informatycznym, np wirtualnym koncie hostingowym. Wartość możę być ogrórnie przydzielona i powiązana z danym pakietem usług.
Przestrzeń serwera

jest to ilość danych mogących pomieścić się jednorazowo w przydzielonym pakiecie hostingowym użytkownika. Wartość taka jest odgórnie przydzielona i uzależniona od usługi wykupionej w ramach danego pakietu serwera wirtualnego.
Ruby on Rails

to framework do tworzenia stron internetowych (często nazywany Rails lub w skrócie RoR). Ruby on Rails został napisany w języku Ruby przy użyciem modelowej architektury kontrolek (MVC). Głównym założeniem ROR jest szybkość programowania. Jak często w takich wypadkach cierpi na tym szybkość wykonywania aplikacji webowej i to jest największa wadą tego frameworka. Daje on w zamian możliwość używania gotowych pluginów, które w błyskawiczny sposób poszerzają aplikacje o różnorodne funkcjonalności, na przykład autoryzacja, upload plików o skalowanie obrazów i inne.
Searchszok

(rozwiązanie autorskie – webszok.net, Searchszok™) Super-wydajna wyszukiwarka wewnątrzserwisowa bazująca na słowach kluczowych i metatagach. Jej działanie polega na indeksowaniu i skalowaniu wyników w zależności od preferencji właściciela serwisu. Przewagą tego typu rozwiązania jest możliwość instalacji w dowolnym momencie w dowolnym serwisie www.. Działa w technologii PHP+MySQL.
SEM

(ang. Search Engine Marketing) to obecnie najefektywniejsza w stosunku do poniesionych kosztów forma reklamy internetowej. Korzysta z niej coraz więcej firm świadomych wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych.

Jest kilka głównych powodów dla których Twoja firma, która jest już obecna w Internecie lub zamierza się w nim pojawić, powinna zainteresować się zagadnieniami wspierania wizeruknu w wyszukiwarkach np. Google.
Transfer

możliwa ilość danych do przesłania(ang. throughput) - w telekomunikacji i informatyce maksymalna ilość danych mierzona w bitach jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu na przykład sekundach lub miesiącach. Jest to możliwość obciążeniałacza w danym odcinky czasowmym. W ofercie hostingu Webszok.net transfer jest podawany dla serwerów w jednostce MB/miesiąc.
URL

Jest to zestandaryzowany format odnośników do określonych zasobów poprzez wybrany protoków [np FTP, HTTP lub HTTPS] i lokalizację w sieci (ang. Uniform Resource Locator). Lokalizacja to najczęściej domena serwera zasobów plikowych. URL kojarzony często z Internetem może też kierować do folderów i plików lokalnych.
Użytkownik

(ang. User) osoba uprawniona do wykonywania określonych czynności i logowania się w panelach z ograniczonym dostępem do modyfikacji treści strony internetowej.
XHTML

język znaczników będących bezpośrednią kontynuacją HTML. XHTML jest następcą HTML a w zasadzie jego aktualną wersją. Potrzeba ściślejszej składni niż dotcychczas pojawiła się przede wszystkim dlatego, że zawartość Internetu jest prezentowana przez różne typy urządzeń, poza tradycyjnymi komputerami, jak np. urządzeń mobilnych, mini laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych, które nie tolerują dowolności składni jaka miał HTML. Reasumując: im luźniejsza składnia, tym trudniejsza w prezentacji. Organizacja W3C definiuje reguły XHTML, zgodnie z którymi dokument może być poprawny lub nie.